Polski

CNO Cacilhas – Nowe Możliwości

  Nigdy nie jest za wcześnie lub za późno na naukę

Centrum Nowych Możliwości ma swoją siedzibe w Szkole Średniej Cacilhas-Tejo (Tag) w Almadzie w Portugalii.

Centrum ma na celu wzbogacenie kwalifikacji dorosłych, którzy nie ukończyli podstawowej lub średniej edukacji. Centrum realizuje swoje cele poprzez rozpoznanie i uwartościowanie różnych form nauczania włączając zajęcia lekcyjne, specjalistyczne kursy i zajęcia pozaszkolne.

Centrum Nowych Możliwości daje drugą szansę dla tych którzy nie wykorzystali w pełni swoich zdolności i możliwości podczas klasycznego programu nauczania. Ponadto centrum kieruje swoją ofertę dla tych, którzy pragną rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Dorośli, zgodnie ze swoim zdolnościami i zawodowym przygotowaniem są kierowani bądź w celu uzupełnienia swojej edukacji lub też w celu rozwoju, weryfikacji i usystematyzowaniu posiadanych zdolności, kompetencji i wiedzy.